Tiệc Sinh nhật tháng 2 – Hải Phát Thủ Đô

Nhằm gây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp bền vững với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn bó cho toàn thể CBCNV trong Công ty. Hàng tháng, Công đoàn Công ty CPĐT Hải Phát Thủ Đô đều tổ chức … Continued

Xem thêm
1 / 212
TOP