Tin Hải Phát Thủ Đô 2016

Tiến độ Dự án HPC Landmark 105 ngày 27/6/2016: đang đổ sàn tầng 30

Cập nhật tiến độ thi công dự án HPC Landmark 105 ngày 27/6/2016:

– Thi công kết cấu phần thô tầng điển hình:

+ Khối 35 tầng: đang đổ sàn tầng 30

+ Khối 50 tầng: đang đổ sàn tầng 30

– Thi công xây tường vách ngăn:

+ Khối 35 tầng: đang xây đến tầng 20

+ Khối 50 tầng: đang xây đến tầng 20

Một số hình ảnh cập nhật tại công trường ngày 27/6/2016:

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-2762016

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-27620161

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-27620162

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-27620163

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-27620164

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-27620165

TOP