Tin Hải Phát Thủ Đô 2016

Tiến độ Dự án HPC Landmark 105 ngày 16/5/2016: đang đổ sàn tầng 24

Cập nhật tiến độ thi công công trình HPC Landmark 105 đến ngày 16/5/2016:

– Thi công kết cấu phần thô tầng điển hình:

+ Khối 35 tầng: đang đổ sàn tầng 24

+ Khối 50 tầng: đang đổ sàn tầng 24

– Thi công xây tường vách ngăn:

+ Khối 35 tầng: đang xây tới tầng 14

+ Khối 50 tầng: đang xây tới tầng 10

Sau đây là một số hình ảnh tại công trường HPC Landmark 105 ngày 16/5/2016:

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-1652016

Cổng ngoài HPC Landmark 105

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-16520161

Hai khối 35 và 50 tầng của HPC Landmark 105

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-16520162

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, các công nhân vẫn đang miệt mài thi công…

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-16520163

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-16520164

Công tác xây tường ngăn bên trong đang được triển khai đồng thời

TOP