Tin Hải Phát Thủ Đô 2016

Tiến độ Dự án HPC Landmark 105 ngày 11/7/2016: đang đổ sàn tầng 33

Cập nhật tiến độ thi công dự án HPC Landmark 105 ngày 11/7/2016:

– Thi công kết cấu phần thô tầng điển hình:

+ Khối 35 tầng: đang đổ sàn tầng 33

+ Khối 50 tầng: đang chuẩn bị đổ sàn tầng 33

– Thi công xây tường vách ngăn:

+ Khối 35 tầng: đang xây đến tầng 23

+ Khối 50 tầng: đang xây đến tầng 23

Một số hình ảnh được cập nhật tại công trường ngày 11/7/2016:

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-1172016

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-2762016

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-11720161

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-11720162

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-11720163

tien-do-du-an-hpc-landmark-105-ngay-11720164

TOP