Tòa nhà Đại Đông Á

Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

1. Chủ đầu tư:  Công ty Cổ phần Đại Đông Á.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:   

2.1. Vị trí:

Khu đất dự án thuộc địa giới hành chính phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tại bản đồ Quy hoạch phân khu đô thị H2-3, khu đất có vị trí nằm trong ô quy hoạch ký hiệu E-4.

2.2. Ranh giới và phạm vi:

– Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch 17.5m;

– Phía Đông Nam giáp tuyến đường 53.5m;

– Phía Tây giáp khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1.

2.3. Quy mô:

– Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 5.000m2).

– Dân số khoảng 1.300 người. 

3. Tổng mức đầu tư khoảng : 706,353,580,000 đồng

TOP