A7 Nam Trung Yên

Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

1. Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ FICO.

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:   

2.1. Vị trí:

Khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Tại bản đồ Quy hoạch khu đô thị Nam Trung Yên được duyệt, khu đất có vị trí là ô quy hoạch ký hiệu A7.

2.2. Ranh giới và phạm vi:

– Phía Đông Bắc giáp ô đất A10, đường 30m (Nhà ở cao tầng và thấp tầng, 2-37 tầng).

– Phía Đông Nam giáp ô đất B4, đường 40m (Hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, ở, đỗ xe,…, 1-19 tầng)

– Phía Tây Bắc giáp ô đất A5, đường 17,5m (Nhà ở thấp tầng và dịch vụ công cộng, 1-3 tầng)

– Phía Tây Nam giáp ô đất A6, đường 17,5m (Nhà ở cao tầng, 11 tầng)

2.3. Quy mô:

– Tổng diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 12.619m2.

– Dân số khoảng 1.200 người.

TOP