Thông tin update dự án

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HANOI HOMELAND NGÀY 05/03/2018

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn đào đất và thi công đài, giằng móng.

TOP