Thông tin update dự án

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HANOI HOMELAND NGÀY 09/07/2018

  1. Tình hình thực hiện dự án:
  • Dự án đang thi công đến kết cấu sàn tầng 6.
  • Phần tường đã xây đến tầng 1,2
  1. Những hình ảnh thực tế tại dự án ngày 09/07/2018:

TOP