Thông tin báo chí 2016

33 ngân hàng đủ điều kiện bảo lãnh bất động sản

Ngày 12/8/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố danh sách các NHTM có đủ điều kiện bảo lãnh cho chủ đầu tư dự án bất động sản để bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại thời điểm công bố.

Dưới đây là danh sách 33 ngân hàng đủ điều kiện.

33-ngan-hang-du-dieu-kien-bao-lanh-bat-dong-san

TOP